• 2011-2012 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία

  • 2010-2011 (Εαρινό): Μεταπτυχιακή διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση / L.L.P – Erasmus για διδασκαλία